Żyję wśród ludzi

To innowacja społeczna, której celem jest nabycie kompetencji nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich i nawiązywania przyjaźni przez młodych dorosłych z Zespołem Aspergera. Proponowana innowacja daje dostęp młodym dorosłym do poznania zasad prawidłowej konwersacji, polegającej na wymianie informacji, możliwość ich wprowadzenia w praktyce, treningu oraz samooceny postępów.

1. Pre-test

Na samym początku zachęcamy do wypełnienia pre-testu sprawdzającego Twój poziom komunikacji

Pokaż
2. Filmy

Kolejnym krokiem jest przeczytanie, krótkiego wprowadzenia i obejrzenie przygotowanych filmów dotyczących konwersacji

Pokaż
3. Post-Test

Następnie zapraszamy do wypełnienia post-testu, pozwalającego zmierzyć skuteczność zaproponowanej metody

Pokaż
4. Zadanie

Ostatnim krokiem jest zadanie domowe, które zawiera wytyczne do samodzielnego treningu, bądź treningu przy pomocy opiekuna.

Pokaż

Innowacja została realizowana w ramach Projektu „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ +” wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.