Medycyna pracy

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarne)
 • badania kierowców, testy psychotechniczne
 • szczepienia ochronne (niezbędne w związku z wykonywaną pracą)
 • obsługa w zakresie BHP (przegląd stanowisk pracy, komisje BHP)
 • szybkie testy diagnostyczne zakażeń SARS-COV-2

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna

 • pełna diagnostyka kardiologiczna
 • monitorowane sesje aktywności fizycznej
 • konsultacje z dietetykiem i psychologiem
 • bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Testy COVID-19

 • szybka pomoc w diagnostyce zakażeń SARS-COV-2
 • szybkie testy przesiewowe 2019-nCOV/COVID-19 IgG IgM do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG&IgM wykonywane z ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Usługi opiekuńcze

 • opieka pielęgnacyjna pozabiegowa świadczona w domu pacjenta wg zaleceń lekarza
 • pielęgniarska opieka długoterminowa
 • doraźne wizyty pielęgnacyjne
 • rehabilitacja w domu pacjenta

Usługi rehabilitacyjne

 • fizjoterapia, kinezyterapia
 • terapia manualna
 • krioterapia
 • elektroterapia
 • zabiegi laserowe
 • solux

Ośrodek opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży(bezpłatne usługi w ramach umowy z NFZ)

 • poradnia psychologiczno-diagnostyczna
 • porady psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia rodzinna)
 • psychoterapia grupowa
 • wsparcie psychospołeczne
 • wizyty i porady domowe lub środowiskowe

Opieka nad pacjentem

 • kompleksowa usługa pomocy przy pacjencie personelowi medycznemu realizowana w jednostkach służby zdrowia przez salowe, sanitariuszy i opiekunów medycznych
 • współdziałanie z personelem medycznym przy czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych pacjenta
 • czynności pomocnicze wykonywane na blokach operacyjnych oraz gabinetach zabiegowych
 • transport wewnątrzszpitalny (również transport pacjenta)
 • dystrybucja posiłków
 • czynności związane z gospodarką pościelą, bielizną oraz odzieżą szpitalną
 • czynności związane z gospodarką odpadami szpitalnymi

Profilaktyka 40 PLUS(pakiet bezpłatnych badań finansowanych z NFZ)

 • pakiet badań diagnostycznych dla kobiet
 • pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn
 • pakiet badań diagnostycznych wspólnych

Żyję wśród ludzi

„Żyję wśród ludzi” to innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +” opracowana przez firmę Optima Care Sp. z o.o. Celem realizowanej innowacji jest zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej młodych dorosłych z Zespołem Aspergera, poprzez stworzenie innowacyjnego rozwiązania składającego się z systemu wsparcia zamieszczonego na stronie internetowej dla młodych dorosłych (18-30 lat) z Zespołem Aspergera oraz ich opiekunów (tj. osoby wspierające młodych dorosłych – rozumiane nie tylko jako rodzic, ale również rodzeństwo, przyjaciel, kolega itp.) Intencją zrealizowania systemu wsparcia jest zawarcie treści pomagających uzyskać użytkownikom zdecydowanie wyższy poziom niezależności społecznej.

Projekt Priorytet Kręgosłup

Cel główny to wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu makroregionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Strona projektu