Zrealizowane projekty

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna

  • pełna diagnostyka kardiologiczna
  • monitorowane sesje aktywności fizycznej
  • konsultacje z dietetykiem i psychologiem
  • bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Testy COVID-19

  • szybka pomoc w diagnostyce zakażeń SARS-COV-2
  • szybkie testy przesiewowe 2019-nCOV/COVID-19 IgG IgM do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG&IgM wykonywane z ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Profilaktyka 40 PLUS(pakiet bezpłatnych badań finansowanych z NFZ)

  • pakiet badań diagnostycznych dla kobiet
  • pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn
  • pakiet badań diagnostycznych wspólnych

Projekt Priorytet Kręgosłup

Cel główny to wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu makroregionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Strona projektu