Wady postawy to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyka nie tylko dzieci. Dorośli również mają z tym problem, a powodem wystąpienia takiej sytuacji jest m.in. nieprawidłowa postawa, którą przyjmuje się podczas wielu godzin spędzonych przed komputerem.

Prawidłowa postawa ciała człowieka

Człowiekowi wydaje się, że przyjmuje prawidłową postawę ciała. Jednak w wielu przypadkach tak nie jest. Wady postawy to wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Utrzymanie prawidłowej postawy ciała wymaga zaangażowania minimalnego napięcia układu mięśniowego, a także układu nerwowego. Prawidłowa postawa ciała wyróżnia się następującymi cechami:

 • symetria względem osi długiej,
 • stabilność,
 • wydolność statyczno-dynamiczna,
 • nie wystające z przodu barki, które są na dodatek ustawione symetrycznie,
 • prawidłowa krzywizna kręgosłupa,
 • równy kąt utrzymany w talii,
 • płaski i nie wystający brzuch,
 • prawidłowo wysklepione stopy,
 • symetryczne łopatki,
 • prawidłowo wysklepiony kręgosłup.

Do tego trzeba dodać, że kostki przyśrodkowe, talerze biodrowe oraz  linia rzepek są prawidłowo ustawione. Jeżeli występują w tym względzie zaburzenia, ma się do czynienia z wadami postawy.

Dlaczego dochodzi do wad postawy?

Zbyt długie siedzenie przed komputerem to tylko jedna z wielu przyczyn, która prowadzi do tego, że przyjmuje się nieprawidłową postawę. Warto wiedzieć, że są takie osoby, jakie mogą mieć do czynienia z wadami wrodzonymi. Jednak duża część społeczeństwa może mieć do czynienia z wadami nabytymi.

W tej drugiej grupie za czynniki, które mogą mieć wpływ na wadę postawy, można wymienić: siedzący tryb życia (nie tylko przed komputerem), źle dobrane obuwie i ubranie, noszenie ciężkiego tornistra.

Trzeba wiedzieć, że za wady nabyte mogą być odpowiedzialne także czynniki fizjologiczne. W tej grupie można wymienić m.in. zaburzenie czucia głębokiego. Do tego można zaliczyć również zaburzenia stanu psychicznego, a nawet wady wzroku lub słuchu.

W ostatniej grupie, jaka może mieć wpływ na wady postawy, wyróżnia się także czynniki morfologiczne. Mowa tu o takich aspektach, jak zaburzenia napięcia mięśni, torebek stawowych i więzadeł. Taki przypadek wywołać może choroba, a także przemęczenie organizmu.

Rodzaje wad postawy

Z punktu widzenia medyczne, wady postawy można podzielić na kilka grup:

 • wady kręgosłupa – do tej grupy wad zalicza się takie przypadki medyczne jak: skrzywienie boczne kręgosłupa (skolioza), plecy wklęsłe, plecy płaskie, plecy okrągłe, plecy okrągło-wklęsłe,
 • wady kończyn dolnych i stóp (nie każda wada musi odnosić się do nóg, niektóre skupiają się typowo na stopach) – stopa końsko-szpotawa, stopa szpotawa, płaskostopie, stopa koślawa, koślawe kolana, kolana szpotawe,
 • wady klatki piersiowej – pacjenci mogą mieć do czynienia z klatką piersiową lejkowatą i kurzą klatką piersiową.

Leczenie wad postawy

Niezależnie od tego, z jaką dokładnie wadą postawy ma się do czynienia, konieczne jest prawidłowe rozpoznanie oraz leczenie. Jeżeli nie dojdzie do tego, wada będzie się pogłębiać. Co za tym dalej idzie, leczenie nie będzie w stanie przynieść spodziewanych efektów lub też będzie trwało bardzo długo.

Lekarze, którzy zajmują się wadami postawy, to ortopedzi i rehabilitanci/fizjoterapeuci. Ortopeda diagnozuje, a potem kieruje na leczenie. Podczas niego zostanie zaplanowana rehabilitacja, która polega na wykonywaniu ćwiczeń. Co jest ważne – ćwiczenia należy wykonywać nie tylko pod okiem rehabilitanta. Należy zdać sobie sprawę, że ważna jest systematyczność w domu. Całą serię ćwiczeń, należy powtórzyć przynajmniej raz w domu – o ile jest taka możliwość. Tyczy się to nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci.

Najbardziej podatne na wady postawy są małe dzieci. Ważne jest więc to, aby wprowadzić prawidłową profilaktykę. Jedną z najlepszych rzeczy, która jest w stanie przeciwdziałać wadom postawy, jest aktywność ruchowa. Warto również na bieżąco sprawdzać, czy przyjmuje się prawidłową postawę ciała podczas nauki, jak również podczas pracy. Dzięki temu będzie można wiele zdziałać.