Rehabilitacja, szczególnie ta z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, wymaga wypisania skierowania. Od 10 stycznia lekarz może wystawić to skierowanie tylko w formie elektronicznej. Kto może wystawić takie skierowanie? Jak długo jest ważne? Dowiesz się z tego artykułu.

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne?

Tak, lekarz rodzinny (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej — POZ) może wystawić takie skierowanie. Takie skierowanie może wystawić także lekarz specjalista (na przykład ortopeda, neurolog, pediatra, ginekolog, kardiolog, pulmonolog, diabetolog czy urolog) oraz lekarz rehabilitacji ruchowej. Może on także wystawić takie skierowanie na rehabilitację domową — jeśli są do tego wskazania.

Ile razy w roku można korzystać z rehabilitacji a NFZ?

Narodowy Fundusz zdrowia przeznacza na rekonwalescencję określoną liczbę godzin dla danego pacjenta na rok. Aktualnie możemy korzystać z niej w następujący sposób:

 • do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym;
 • do 80 dni zabiegowych w przypadku rehabilitacji domowej;
 • do 30 dni w przypadku rehabilitacji w ośrodku dziennym;
 • do 120 dni w przypadku dzieci z wadami rozwojowymi;

Długość rehabilitacji może nieznacznie się różnić w zależności od schorzenia i warunków dostępnych w danym ośrodku terapeutycznym.

Ile czeka się na rehabilitację NFZ?

W przypadku stabilniejszych pacjentów kwalifikacja na rehabilitację odbywa się według kolejki oczekujących. Może to trwać od sześciu do siedmiu miesięcy. Polecamy jednak sprawdzić listę oczekujących — w niektórych województwach czas oczekiwania jest wydłużony, a w innych możemy odwiedzić specjalistę w krótszym terminie.

Czy potrzebne jest skierowanie na rehabilitację?

Jeśli chcemy skorzystać z rehabilitacji w ramach funduszu NFZ, to niezbędne jest skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty narządu ruchu (na przykład ortopedy).

W przypadku wybrania się na zabiegi fizjoterapeutyczne prywatnie takie skierowanie nie jest wymagane. Polecamy jednak skorzystać z opinii lekarza specjalisty, który określi, jaki typ zabiegów wpłynie na nas najlepiej.

Jak powinno wyglądać skierowanie na rehabilitację?

E-skierowanie, które wystawia nam lekarz, powinno zawierać:

 • numer umowy z NFZ;
 • dane pacjenta;
 • rozpoznanie choroby w języku polskim, kod choroby czy opis dysfunkcji;
 • przyczynę kierowania na rehabilitację;
 • datę wystawienia i dane lekarza wystawiającego;

Lekarze korzystają z szablonów ogólnych, dostępnych w systemach gabinetowych, więc skierowania nie powinny się od siebie znacznie różnić.

Jak długo jest ważne skierowanie na rehabilitację od lekarza rodzinnego?

Każde skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne do 30 dni od daty wystawienia. Do tego czasu powinniśmy zarejestrować się w danej placówce. Nie jest to data jednoznaczna z datą rozpoczęcia zabiegów rekonwalescencyjnych.

Czy można mieć 2 skierowania na rehabilitację?

Tak, lekarz może wystawić dwa skierowania na rehabilitację. Jednak nie można skorzystać z obu świadczeń jednocześnie. Na drugi cykl rehabilitacji możemy się zapisać dopiero po ukończeniu zabiegów na pierwsze schorzenie.

Jak sprawdzić skierowanie na rehabilitację?

Wszystkie wystawione e-skierowania są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Lekarz nie ma już obowiązku wystawiania skierowania w formie fizycznej — wszystkie skierowania są dostępne dla placówek mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jakie zmiany w rehabilitacji 2023?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów poinformowała już o zmianach w rehabilitacji na 2023 rok. Najważniejsze zmiany:

 • fizjoterapeuci mogą uzupełnić podczas wizyty dane na skierowaniu;
 • w ramach osobodnia możliwe jest rozliczenie zabiegów masażu;
 • możliwe jest rozliczenie świadczeń w ramach opieki długoterminowej (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze) na podstawie odrębnych umów;

Znacznie ułatwi to nie tylko pracę fizjoterapeutom, ale też korzystanie z zabiegów pacjentom. Wpłynie też to prawdopodobnie na czas oczekiwania na dane świadczenie rehabilitacyjne.