Każda osoba, która podejmuje zatrudnienie na umowę o pracę, zobowiązana jest do odbycia wizyty w medycynie pracy. Na samym początku wykonywane są badania wstępne. Po kilku latach wykonywane są badania okresowe. Takie wizyty są obowiązkowe i nie ma szans na to, aby wizytę u lekarza ominąć.

Skierowanie na badania lekarskie

Niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z badaniami wstępnymi lub okresowymi, potrzebne jest skierowanie lekarskie, które za każdym razem zostaje wystawione przez pracodawcę. Ważne jest to, aby w tym dokumencie (oprócz danych osobowych pracownika) zostało wskazane środowisko pracy. Ważny jest nie tylko opis stanowiska (np. sekretarka, pracownik fizyczny, sprzedawca), ale też poinformowanie na jakie czynniki w trakcie wykonywania poszczególnych obowiązków, narażona będzie dana osoba. Mowa tu m.in. o hałasie, zapyleniu, pracy przy komputerze, pracy na wysokości, jazda samochodem, praca zmianowa, itd.

Jakie badania musi wykonać pracownik?

Nie da się w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na tego typu pytanie. Wszystko uzależnione jest od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem pracy ma się do czynienia. W przypadku niektórych grup zawodowych, wizyta może polegać tylko na zbadaniu przez lekarza ogólnej kondycji zdrowotnej.

Są też takie grupy zawodowe, które wymagają wykonania podstawowych badań laboratoryjnych, czyli morfologii krwi, badania moczu, OB. Osoby, które dużo czasu spędzają przed komputerem, mogą spodziewać się tego, że zostanie wykonane badanie okulistyczne. Zarówno, jeżeli mowa jest o osobach nowo zatrudnianych, jak również w przypadku badań okresowych.

Rodzaje badań w medycynie pracy

Wyżej wymienione badania zaliczane są do ogólnych, jakie zlecane są niekiedy niezależnie od stanowiska pracy. Jest też kategoria badań, która zostanie wykonana ze względu na środowisko pracy, jakie pracodawca wskaże w skierowaniu. W ten sposób pracownik będzie musiał wykonać:

  • badanie laryngologiczne, audiogram – jeżeli na co dzień będzie pracował w miejscu, gdzie narażony jest na duży poziom hałasu,
  • spirometria, RTG klatki piersiowej – badania, które dedykowane są dla osób, które mają do czynienia w pracy z wysokim poziomem zapylenia,
  • badania na brucelozę – osoby, które na co dzień mają do czynienia ze zwierzętami na swoim stanowisku pracy,
  • próby wątrobowe, bilirubina – pracownicy medyczni oraz inne osoby, jakie mogą być zatrudnione w placówce medycznej,
  • badanie neurologiczne – przeznaczone są w szczególności dla osób, które pracują na wysokościach powyżej 3m,
  • badanie wrażliwości na olśnienie i widzenia po zmierzchu, jazda samochodem – osoby, które zatrudnione są na stanowisku kierowcy w różnych jednostkach (np. komunikacja miejska, transport międzynarodowy).

Czy każdy pracownik musi spodziewać się takich badań? Oczywiście, że nie. Wszystko jednak uzależnione jest od tego, co dokładnie zostanie opisane w skierowaniu. Im tych czynników będzie więcej, tym lista badań może się wydłużać. Tematu jednak nie można bagatelizować, ponieważ chodzi tu o zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowia i życia pracownika.

Zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy

Może lista badań, które trzeba będzie wykonać, wydaje się przerażająca. Jednak wbrew pozorom, nie są one tak straszne. Lepiej jednak im się poddać, aby móc zyskać pewność, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych obowiązków zawodowych. Zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy powinno posiadać kolejną datę. Przed upływem tego terminu, trzeba będzie wykonać kolejne badania. Okres przerwy uzależniony jest od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem m się do czynienia. Im więcej czynników, jakie mogą mieć wpływ na pogorszenie się zdrowia, tym badania trzeba będzie wykonywać częściej.

Pracownik może otrzymać także zaświadczenie o braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek znaleźć danej osobie stanowisko, gdzie nie będzie on narażony na działanie poszczególnych czynników szkodliwych.