Zadaniem lekarza medycyny pracy jest ocena stanu zdrowia pacjenta, który planuje podjąć określone czynności zawodowe. Jest to także specjalista, zajmujący się studentami, uczniami, wydając im orzeczenie, jeżeli planują podjąć naukę na wybranym kierunku zawodowym.

Lekarz medycyny pracy – ogólnie

Osoba chcąca wykonywać ten zawód musi mieć odpowiednie uprawnienia. Wymogiem jest ukończenie medycyny i 5-letnia podstawowa specjalność lekarska. Dr medycyny pracy ma wiele obowiązków. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • wykonywanie badań wstępnych i okresowych u pracowników,
  • prowadzenie dalszej profilaktyki zdrowotnej osób pracujących,
  • leczenie wykrytych dolegliwości,
  • diagnostyka chorób zawodowych,
  • umiejętność diagnozowania zagrożeń, jakie mogą pojawiać się w danym miejscu pracy,
  • jeżeli będzie taka konieczność, udział w procesach sądowych, które odnoszą się do bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

Badania medycyny pracy

Kodeks Pracy jasno przewiduje, że pracownik nie posiadający aktualnych badań z medycyny pracy, nie może przystąpić do wykonywania obowiązków zawodowych. Badania medycyny pracy można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • badania wstępne – wykonywane na początku, przy zatrudnieniu lub też wtedy, kiedy pracownik będzie zmieniał stanowisko pracy;
  • badania okresowe – przeprowadzane co kilka lat, wszystko uzależnione jest od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem pracy ma się do czynienia, są one koniecznością w celu potwierdzenia zdolności pracownika do wykonywania określonych obowiązków, przeprowadza się je na ogół od roku do 5 lat;
  • badania kontrolne – wymagane wtedy, jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu dłużej niż trzydzieści dni.

Jakie badania do lekarza medycyny pracy?

Czy przed wizytą u lek medycyny pracy, należy wykonać jakieś dodatkowe badania? Wszystko uzależnione jest od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem pracy będzie się miało do czynienia. Osoby zatrudnione w branży spożywczej, muszą udać się na badania sanitarno-epidemiologiczne, w celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej.

Resztę badań lekarz medycyny pracy wykonuje na miejscu. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest z pacjentem wywiad. Pacjent może spodziewać się pytań odnośnie chorób przewlekłych, zażywanych leków, a także chorób w rodzinie. Dr medycyny pracy może zapytać także o przebyte w przeszłości urazy czy operacje.

Następne w kolejności są tzw. badania palpacyjne, czyli zmierzenie ciśnienia, osłuchanie, czy badanie kręgosłupa (w szczególności, jeżeli chodzi o pracę fizyczna). To lekarz medycyny pracy decyduje o tym, czy będą potrzebne badania diagnostyczne (np. morfologia, badanie moczu). Niekiedy koniecznie będzie wykonanie RTG i spirometrii, jeżeli pracownik na co dzień ma do czynienia z dużą ilością kurzu i pyłu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Co bada laryngolog medycyna pracy?

Do tego lekarza medycyny pracy kierowane są osoby, które w dużej mierze pracują głosem. Przykładem mogą być nauczyciele. Zadaniem będzie ocena stanu przedniej części jamy nosowej oraz nosowej części gardła. Niekiedy można spodziewać się także badania odnoszącego się do uszu. Po to, aby zbadać stan błony bębenkowej, jeżeli pacjent będzie zgłaszał dolegliwości z tej strony. Może się bowiem okazać, że stan zdrowia nie pozwala na powrót na dane stanowisko pracy. Aczkolwiek, oceną tego zajmuje się laryngolog medycyny pracy.

Koszt badań medycyny pracy

Jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, czy medycyna pracy jest na NFZ, musi wiedzieć, że nie ma co liczyć na refundację. Wszystkie koszty związane z tego rodzaju wizytą, pokrywane są przez pracodawcę. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowo zatrudnioną osobę, czy też pracownika stałego. Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia właściwego skierowania. Pracownik nie może brać na siebie obowiązku pokrywania kosztów, jakie związane są z koniecznością wykonania badań medycyny pracy. Nawet, jeżeli związane jest to z koniecznością wizyty u laryngologa, czy też innych specjalizacji medycyny pracy.