Zatrudnienie w nowej firmy to ogrom formalności do załatwienia. Wśród tych dokumentów wymienić można te, które musi podbić lekarz medycyny pracy. Zmiana stanowiska pracy nie wymaga tyle zachodu, ale także związana jest z koniecznością wizyty u lekarza tej specjalności. Do medycyny pracy należy stawić się nawet wtedy, kiedy ktoś nie zmienia pracy lub stanowiska. Może się jednak okazać, że obowiązujące badania właśnie mu się kończą.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Wizyta w medycynie pracy wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. Zaliczają się do nich:

  • dowód osobisty,
  • oryginał skierowania na badania, jakie należy wykonać w medycynie pracy,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takowe się posiada,
  • zaświadczenie od psychologa, jeżeli jest ono wymagane na danym stanowisku.

Ważne jest to, aby przed lekarzem nie ukrywać tego, że ktoś nosi okulary lub soczewki kontaktowe. Może się również okazać, że podczas wizyty będzie potrzebna dokumentacja medyczna, która odnosić się będzie do przebytych chorób. Obecność tych dokumentów jest wymagana na ogół wtedy, jeżeli pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności, która wynikła z powodu wystąpienia nagłego zdarzenia (np. złamana noga, ręka) lub innej, poważnej choroby.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy h2

Osobą odpowiedzialną za wystawienie skierowania do lekarza medycyny pracy jest pracodawca. Tzn. w jego imieniu robi to osoba odpowiedzialna za kadry i wszystkie tematy, jakie związane są z pracownikami.

Pracownik/przyszły pracownik nigdy nie powinien brać na siebie odpowiedzialności za załatwienie takiego skierowania i za wykonanie badań. Nawet, jeżeli mowa jest o osobach, które mają dopiero zamiar zatrudnić się w danej firmie. Pracodawca wystawia skierowanie i to on obowiązany jest do poniesienia kosztów, jakie związane są właśnie z tymi badaniami.

Badania wstępne i badania okresowe

Wyróżnia się dwa rodzaje badań, które wykonuje się w medycynie pracy:

  • wstępne – dedykowane są dla wszystkich nowo zatrudnianych osób. Jeżeli dana osoba nie wykona takich badań, nie ma prawa do przystąpienia do wykonywania obowiązków zawodowych – niezależnie od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem ma się do czynienia. Badania wstępne obowiązują przez określony okres: 2, 3 lub przez 5 lat. Po tym okresie wizytę u lekarza medycyny pracy należy powtórzyć.
  • okresowe – wykonywane co kilka lat. Co ile? Wszystko uzależnione jest tak naprawdę od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem ma się do czynienia. Pracodawca musi umówić pracownika na badania przynajmniej na kilka dni przed dniem, kiedy kończy się termin ważności poprzednich badań. Uwaga! Badania okresowe zaliczane są do czasu pracy. Żaden pracownik nie jest zobowiązany do tego, aby na badania udać się w czasie wolnym.

Trzecim rodzajem badań jest wizyta kontrolna. Nie będzie ona dotyczyła każdego pracownika. Na tego typu badania wysyłane są Ci pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim przez ponad 30 dni. Tzn. przerwa w pracy trwała ponad 30 dni. Nawet, jeżeli wcześniej pracownik był na badaniach w medycynie pracy (np. pół roku wcześniej), to tak długa nieobecność spowodowana chorobą, wymusza ponowną wizytę u lekarza. To on wyda zaświadczenie odnoszące się do tego, że pracownik jest zdolny na nowo zająć się wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.

Czy lekarz medycyny pracy zawsze wyrazi zgodę na przystąpienie do wykonywania czynności zawodowych?

Nie. Może się okazać, że pomimo dobrego samopoczucia, pracownik nie otrzyma pozwolenia na pracę w danym środowisku. W takim przypadku lekarz medycyny pracy może wystawić skierowanie do właściwej poradni, która zajmuje się leczeniem chorób zawodowych.

Brak pozwolenia na pracę na danym stanowisku, nie musi od razu oznaczać jej utraty. Pracodawca powinien zapewnić swojemu pracownikowi inne, bezpieczniejsze stanowisko pracy. Jeżeli ze strony władz firmy nie będzie żadnej reakcji, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.