Zaświadczenie o możliwości wykonywania określonych obowiązków zawodowych wydawane jest przez lekarza, którego specjalnością jest medycyna pracy. Niezależnie od tego, czy mowa jest o pracownikach fizycznych, biurowych, o innych grupach zawodowych – każdy zobowiązany jest do tego, aby udać się na takie badania.

Kiedy należy iść do medycyny pracy? 

Decyduje o tym pracodawca, który zobowiązany jest do tego, aby dopilnować obowiązujących przepisów prawa pracy. Na badania należy udać się przed zatrudnieniem oraz w trakcie jego trwania. To dlatego wyróżnia się badania wstępne i badania okresowe, które wykonuje się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych. Skierowanie na badania może zostać wydane w dwóch egzemplarzach. Termin badania winien być umówiony w czasie, kiedy pracownik powinien pojawić się w pracy. Nie powinno planować się takiej wizyty w czasie wolnym pracownika.

Co ile czasu wykonuje się badania w medycynie pracy? 

Terminy są różne. Badania zawsze należy wykonać:

 • przed podjęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
 • przy zmianie stanowiska na nowe, w obrębie tego samego przedsiębiorstwa,
 • po zmianie charakteru stanowiska pracy,
 • w przypadku, kiedy poprzednie zaświadczenie o możliwości wykonywania określonych obowiązków, straciło ważność,
 • po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, które trwa dłużej niż 30 dni.

Badania okresowe w medycynie pracy są obowiązkowe. Niezależnie od tego, w jakiej dokładnie branży się pracuje. Najczęściej wykonuje się je co dwa, trzy, cztery lub co pięć lat. Od czego uzależniony jest ten okres? Od miejsca, gdzie dana osoba jest zatrudniona.

Badania co dwa lata zalecane są dla tych grup zawodowych, jakie na co dzień mają do czynienia z zapylonym środowiskiem pracy. Całkiem prawdopodobne, że dodatkowym badaniem, które trzeba będzie wykonać, jest spirometria i RTG klatki piersiowej.

Badania co trzy lata dedykowane są dla tych osób, jakie w pracy mają do czynienia z określonym mikroklimatem. Co cztery lata na badania muszą udać się te osoby, które pracują przed komputerem. To one mogą zostać poddane badaniu okulistycznym. Pięcioletnie badania dedykowane są dla pozostałych grup pracowniczych.

Ile kosztują badania okresowe w medycynie pracy? 

Nie da się w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie. Szacuje się, że takie podstawowe badania to koszt od 50 do 100 złotych. Cena uzależniona jest od kilku czynników. Wpływ może mieć na to rodzaj placówki medycznej, a także rodzaj badań. Nie można zapomnieć o tym, że im bardziej skomplikowane będą to badania, tym cena będzie rosnąć. W szczególności, jeżeli mowa jest o dodatkowych badaniach neurologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, itd.

Ceną nie powinien jednak przejmować się pracownik. To pracodawca zobowiązany jest do tego, aby pokryć wszystkie koszta, jakie związane będą z badaniami. Również, jeżeli będą odbywać się one poza miejscem pracy. Pracodawca zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu do wskazanego miejsca.

Prawidłowo wystawione skierowanie na badania okresowe 

To podstawa tego, aby takie badania zostały wykonane. Za prawidłowe wystawienie takiego skierowania odpowiedzialny jest pracodawca. Na dokumencie powinny znaleźć się następujące elementy:

 • dane osobowe,
 • pieczątkę pracodawcy,
 • opis stanowiska pracy,
 • warunki i zagrożenia, na jakie narażony jest pracownik,
 • rodzaj badania (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • spis potencjalnie szkodliwych składników, z jakimi można mieć do czynienia w danym środowisku pracy,
 • aktualne wyniki badań (w szczególności, jeżeli mowa jest o badaniach kontrolnych).

Po wykonaniu badania, jeżeli lekarz nie będzie widział żadnych przeciwwskazań, wystawiane jest zaświadczenie o możliwości wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

Jeden egzemplarz zostaje w danej placówce medycznej. Z drugim zaświadczeniem pracownik wraca do zakładu pracy. To pracodawca wskazuje do jakiej dokładnie medycyny pracy jego podwładny powinien udać się na badania w określonym terminie.