Zdobycie nowej pracy na pewno napawa wszystkich ogromnym entuzjazmem. W szczególności, jeżeli ktoś wcześniej długo był osobą bezrobotną lub poprzednie zatrudnienie nie dawało takiej satysfakcji. Żadna osoba nie może jednak zostać dopuszczona do pracy na nowym stanowisku, jeżeli wcześniej nie wykona wstępnych badań w medycynie pracy.

Badania wstępne przed rozpoczęciem pracy

Obowiązują one każdą osobę, która otrzymuje umowę o pracę. Pracodawca wysyła nową osobę do określonej placówki medycznej, z jaką ma na co dzień podpisaną umowę. Badania te mają na celu stwierdzić, czy dana osoba jest w stanie poradzić sobie z wykonaniem obowiązków zawodowych – z uwzględnieniem czynników zagrażających, z jakimi można mieć na co dzień do czynienia. Zaświadczenie wydawane jest na okres dwóch, trzech, czterech lub pięciu lat. Długość okresu na jakie wydawane jest zaświadczenie, uzależnione jest od tego, na jakim dokładnie stanowisku będzie zatrudniona dana osoba.

Czy zawsze należy udać się na badania wstępne do medycyny pracy? 

Okazuje się, że istnieją dwa przypadki, kiedy badania wstępne nie będą obowiązywać.

Pierwszy – sytuacja, kiedy pracodawca zatrudniał daną osobę, zwolnił ją i na nowo zatrudnił. Badania wstępne nie będą wymagane, jeżeli przerwa pomiędzy zwolnieniem i ponownym zatrudnieniem, była krótsza niż 30 dni.

Drugi – zatrudnienie w nowej firmie na tym samym stanowisku pracy, co u poprzedniego pracodawcy, co związane jest także z wykonywaniem tych samych obowiązków. Badania wstępne nie są wymagane, jeżeli przerwa pomiędzy zwolnieniem w jednej firmie i zatrudnieniem w nowej, wynosi krócej niż 30 dni.

Wywiad lekarski na badaniach wstępnych

Badania wstępne mogą przybierać różną formę. Całe spotkanie rozpoczyna się wywiadem lekarskim, który bardzo często przypomina to, co dzieje się w gabinecie lekarza rodzinnego. Specjalista od medycyny pracy na pewno będzie pytał o samopoczucie. Na pewno padnie pytanie o ewentualne nałogi – alkohol papierosy, inne używki. Należy spodziewać się także pytań o ewentualne choroby przewlekłe oraz operacje przebyte. Warto od razu wspomnieć o lekach, jeżeli te są przyjmowane na stałe. Lekarz na pewno będzie chciał osłuchać pacjenta oraz zmierzyć ciśnienie tętnicze. To taka podstawa, która wykonywana jest podczas każdego badania wstępnego – niezależnie od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem będzie się miało do czynienia.

Inne badania wstępne 

Uzależnione są od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem będzie się miało do czynienia. Praca przy komputerze wymagać będzie badań okulistycznych. Nawet, jeżeli ktoś ma wadę wzroku, nie musi obawiać się braku zgody na pracę. Kwestią będzie tylko dopasowanie odpowiednich okularów, których sfinansowania w części lub w całości, może podjąć się pracodawca.

Osoby, które na swoim stanowisku pracy będą miały do czynienia z kurzem, pyłem, pleśnią, mogą zostać wysłane na RTG płuc oraz spirometrię. Praca na wysokościach to konieczność wykonania badania neurologicznego. Również te osoby, które na nowym stanowisku pracy będą siedzieć za kółkiem, mogą spodziewać się zlecenia na wykonanie dodatkowych badań w medycynie pracy. Są one konieczne, aby zadbać o zdrowie i życie każdej osoby.

Gdzie wykonuje się badania wstępne w medycynie pracy?

W jednostce, która zostanie wskazana przez przyszłego pracodawcę. Nie ma szans na to, aby ze skierowaniem udać się do innego miejsca, które np. znajdzie się bliżej domu pracownika. Jeżeli dana osoba ma problem z tym, aby dostać się do medycyny pracy, pracodawca powinien pokryć koszt dojazdu do wskazanego miejsca. Tak samo jak całkowity koszt badań również pokrywa firma. Pracownik nie płaci za nic, a na dodatek okres, który należało poświęcić na wykonanie badań, należy zaliczyć do czasu pracy.

Cena badań wstępnych podstawowych plasuje się na poziomie od 50 zł w górę. Koszta będą rosnąć, jeżeli okaże się, że pracownik ma do wykonania dodatkowe badania.