Wizyta u lekarza medycyny pracy jest obowiązkiem na początku kariery zawodowej. Badania wymagane są również wśród uczniów w szkołach zawodowych. Ocena stanu zdrowia przebiega na podstawie wykonywanego wywiadu i wyników przeprowadzonych badań.

Badania wstępne przed podjęciem pracy

Dedykowane także dla pracowników zmieniających stanowisko pracy, zatrudnienie (nawet w przypadku, kiedy poprzednie badania wykonywane były np. pół roku wcześniej).

Wstępne badania medycyny pracy nie są wymagane tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach:

 • jeżeli pracownik zmienia zakład pracy, jednak w nowym miejscu będzie wykonywał te same obowiązki, jak w poprzedniej firmie. Przy czym przerwa w zatrudnieniu nie może trwać dłużej jak 30 dni.
 • jeżeli pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu pracownika, jednak zdecydował o ponownym zatrudnieniu osoby na tym stanowisku. Jednak dana przerwa nie może trwać dłużej jak 30 dni.

O co pyta lekarz medycyny pracy podczas wstępnych badań?

Podczas pierwszej wizyty lekarz będzie pytał o takie kwestie jak:

 • przebyte choroby w przyszłości,
 • nabyte choroby przewlekłe,
 • przyjmowane leki,
 • nałogi (alkohol, papierosy, używki),
 • choroby w rodzinie.

Badania wstępne medycyny pracy obejmują również zmierzenie ciśnienia i osłuchanie w formie podstawowej. Wszystko tak naprawdę zależne jest od tego, z jakim dokładnie stanowiskiem ma się do czynienia. Może się jednak okazać, że lekarz zleci wykonanie morfologii, badań moczu i skieruje do specjalisty.

Okresowe badania medycyny pracy

Wykonywane są w przypadku wygaśnięcia zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy. Pracodawca zobowiązany jest na skierowanie pracownika przed upływem wygaśnięcia terminu. Należy je wykonać co 2,3 lub co 5 lat. Okres uzależniony jest od rodzaju stanowiska pracy.

Okresowe badania medycyny pracy nie różnią się niczym od wstępnych. Chyba, że lekarz zdecyduje o konieczności wykonania kompleksowej diagnostyki i wysłaniu do dedykowanych specjalistów, jeżeli będzie to konieczne. Nie zawsze jest to jednak wykonywane, jeżeli stan zdrowia pracownika nie wskazuje na żadne czynniki chorobowe.

Jakie badania się robi do książeczki sanepidowskiej?

Osoby podejmujące pracę w branży spożywczej, gastronomicznej, muszą mieć obowiązkową książeczkę sanepidowską. Do założenia książeczki potrzebne będzie wykonanie takich badań:

 • pałeczki durów brzusznych A, B lub C;                               
 • pałeczki duru brzusznego;
 • Shingella;
 • Salmonella;
 • prątków gruźlicy.

Uwaga! To lekarz decyduje o tym, jak długo ważna jest książeczka sanepidowska. Duża część osób otrzymuje książeczkę ważną bezterminowo. Bywają jednak takie sytuacje, kiedy w książeczce wbita jest określona data. Koniecznością będzie więc powtórzenie badań przed upływem owego terminu.

Jak wygląda skierowanie na badanie medycyny pracy?

Podstawą wykonania każdego badania w medycynie pracy, jest skierowanie. Płaci za nie pracodawca. Jak ono musi jednak wyglądać? Aby dokument był ważny, muszą znaleźć się na nim takie elementy jak:

 • rodzaj badania (wstępne, okresowe czy kontrolne),
 • stanowisko na jakim ma zostać zatrudniona dana osoba lub na jakim stanowisku już się znajduje,
 • warunki pracy z jakimi pracownik będzie miał (ma) na co dzień do czynienia, uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych, np. hałas, kurz, pył, bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, materiał zakaźny, drgania, promieniowanie, substancje chemiczne.

Z takim dokumentem pracownik udaje się do punktu, który zostaje wskazany przez pracodawcę. Nie ma możliwości zmiany ośrodka, gdzie owe badania będzie się wykonywać.

Badania medycyny pracy dla ucznia

Skierowanie wypisuje szkoła, gdzie młody człowiek będzie chciał podjąć naukę. Jest on zobowiązany do tego, aby umówić się na wizytę jeszcze przed podjęciem nauki. Uczeń może spodziewać się wywiadu wstępnego, który miałby wykluczyć ewentualną możliwość podjęcia nauki na wybranym kierunku. Na pewno trzeba spodziewać się badania okulistycznego – bez względu na to, z jakim zawodem ma się do czynienia. Pozostała część badań jest bardzo podobna do tego, z czym muszą mierzyć się wszyscy pracownicy co kilka lat.